Sağlık Kurumlarının İşleyiş Durumu

Sağlık Kurumu Tanımı

Sağlık Kurumlarının İşleyiş DurumuSağlık kurumları, Sağlık bakanlığı tarafından faaliyet izni verilerek oluşturulmuş özel işletmelerden oluşan kuruluşlar veya kamu kesimi himayesinde olan hastane, sağlık ocağı, poliklinik, rehabilitasyon merkezleri, laboratuvar, gibi kurumlardır. Bu kurumlar sağlık hizmetlerini kaynak verimliliğini göz önünde bulundurarak toplum bireylerinin sağlık hizmetlerinden mümkün olduğunca yararlanma sağlamasını amaçlarlar.

Sağlık Kuruluşları Özellikleri

Sağlık kuruluşları bakanlık politika anlayışına, planlama ve düzenlemelerine uygun hareket etmek durumundadır. Sundukları sağlık hizmetini sürekli olarak devam ettirmeye yönelik önlemler alarak hareket etmelidir. Kaynakların en etkili şekilde ve akılcı bir biçimde kullanılarak verimliliği artırmak esas hedefler arasındadır. Sağlık hizmetlerini yürütürken kurumlar arası karşılaşılan uyuşmazlıklar ve kuşku duyulan işlemlerde belirli sağlık politikalarına göre hareket etmek esas olandır.

Sağlık kurumları işletme açısından incelendiğinde ise; toplumun sağlık durumunu korumayı ve geliştirmeyi sağlamak için maddi ve beşeri kaynak kullanımlarını planlamak ve hedeflemek durumundadır. Gerekli hedef planlaması yapıldıktan sonra harekete geçilmesi gerekir. Bilimsel gelişmelere önem verecek şekilde işletmecilik anlayışına sahip olmaları da önemli bir unsurdur.

Sağlık Kurumlarının İşleyiş Durumu

Sağlık Kuruluşların Yönetimi

Sağlık kurumlarının yönetiminde, kurum sürekliliğinin sağlanması, toplumun sağlığı düşünülerek iyileştirici bir takım nitelikler yaratılması ve istenilen performansa ulaşılması gerekir. Sağlık kuruluşların performans işleyişini etkileyen bazı çevresel ve yapısal unsurlar mevcuttur. Bu unsurlar içerisinde ekonomik ve teknolojik faktörlerin belirleyici olması dikkat çekmektedir. Sağlık kuruluşlarının yönetim anlayışlarında bu gibi unsurlar dikkate alınarak bir işleyiş yapısı oluşturulur.

Sağlık kurumlarının ekonomik yani mali yapısına ve bununla bağlantılı olan kalite yönetiminde performans anlayışı ön plana çıkar. Mali yapısının yönetiminde daha çok kaynak kullanımlarının etkin kullanılmasıyla birlikte sürdürülebilir olması hakkında bilgiler sunulur. Kalite yönetim performansı ise sağlık hizmetlerinin sunumu, hasta memnuniyeti gibi konular öne çıkar. Sağlık kurumlarının işleyiş yapısı belirlenirken bu tarz unsurlar ve değerlendirmeler temel etmenler arasında sayılabilir.

Sağlık Hizmetleri Sunum İşleyişleri

Sağlık hizmetleri, en bilinen genel ifadeyle özel ya da kamu sağlık kuruluşları tarafından sunulur. Bu durum ötesinde alternatif yöntemler de aynı zamanda mevcuttur. Ancak önemli olan burada sağlık hizmetlerinin etkin ve kaynak verimliliği esas alınarak arz edilebilmesidir.

Sağlık Kuruluşların İşleyiş Biçimi

Sağlık kuruluşları daha çok hedeflenen planlar doğrultusunda hasta memnuniyetini de içeren çözüm odaklı hareket edilerek bir işleyiş biçimi benimser. Sağlık kuruluşların yönetim ve organizasyon yapısı, sağlık hizmetini sunum biçimleri ve daha birçok alanı içerisinde barındıran bir işleyişleri vardır. Her alan çerçevesinde etkin hizmet sunum anlayışı benimsenerek belirleyici sağlık politikaları ışığında bir işleyiş anlayışı benimsenir

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*